top of page

Nägemisabivahendid

Nägemisabivahendi proovimiseks tuleb eelnevalt kokku leppida aeg:

Võta ühendust siin!

Vastuvõtule tulles võta kaasa:

 • Paberkandjal abivahendi tõend

 • Isikut tõendav dokument

 • Omaosaluse tasumiseks pangakaart või sularaha

 • Kasutusel olevad prillid

 • Kui oled määratud eestkostjaks, siis võta kaasa kohtumääruse koopia. Kui lähed tehingut tegema abivahendit vajava inimese eest, siis võta lisaks enda isikut tõendavale dokumendile kaasa ka lihtvolitus, et võid tema eest tehinguid teha.

Anchor 1

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

 • Lastele, kellel on tuvastatud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.

 • Lastele, kellel ei ole tuvastatud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Kuni 18- aastased puudeta lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 50%.

 • Lastele (16-17-aastased), kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. 16-17aastased osalise või puuduva töövõimega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 40%-90%.

 • Tööealistele, kellel on tuvastatud
  - osaline või puuduv töövõime
  - puue

 • Tööealised inimesed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 40%-90%.​

 • Kuni 26-aastased õppivad puudega või osalise/puuduva töövõimega inimesed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.

 • Vanaduspensioniealistele inimestele, kes on 64-aastased ja vanemad. Vanaduspensioniealised saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 40%-90%

 • Lisaks saab silmahaiguste valdkonnas riigipoolse soodustusega abivahendeid soetada arsti tõendi alusel inimene, kes vajab silmaproteesi. 

 

 

Kuidas kujuneb minu omaosaluse suurus?

 • Abivahendi soetamisel tasub riik omapoolse osa ning sina omaosaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, on sul võimalus taotleda selle vähendamist (vt erimenetluse taotlemine). Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot. (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel).

 

 • Omaosaluse suurus sõltub:

       - Riigi poolt tasutavast osast. Kui abivahend maksab 100 EUR ja riigipoolne soodustus sellest on 90%, siis           sinu omaosaluseks kujuneb 10 EUR. ​

       - Abivahendi piirhinnast. Kui abivahend maksab 120 EUR, riigipoolne soodustus sellest on 90%, kuid                   abivahendi piirhind on 100 EUR, siis sinu omaosaluseks kujuneb 30 EUR. Riik kompenseerib 90%                         abivahendi maksumusest piirhinna ulatuses (90 EUR). Sina maksad omaosaluse (10 EUR) ja summa, mis               jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele (20 EUR). 10 EUR + 20 EUR = 30 EUR.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Erimenetluse taotlemine

 • Erisust saad taotleda järgnevatel juhtudel:

 • Omaosaluse vähendamiseks. Omaosalust võib vähendada juhul, kui sinu majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda. Selleks tuleb esitada taotlus põhjendusega. Sotsiaalkindlustusamet saab sinu omaosaluse summat vähendada maksimaalselt viie protsendini.

 • Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam sinu vajadustele (näiteks on sinu kuulmine või nägemine halvenenud; abivahend on väikseks jäänud, kuna laps on kasvanud; abivahend hävines õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).

 • Sa vajad abivahendit, mis ei ole kantud abivahendite loetellu, kuid ilma selle abivahendita sa igapäevaselt toime ei tule.

 • Sa vajad suuremat kogust abivahendit, kui riigi soodustusega on võimalik saada. Koguse suurendamist saad taotleda, kui sul on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus suurema koguse kasutamiseks. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli.

 • Sinu abivahendi maksumus on kõrgem kui piirhind, millest arvutatakse riigi soodustus. 

       NB! Piirhinda suurendatakse juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.

 • Sa soovid üürida abivahendit, mida on võimalik ainult osta / sa soovid osta abivahendit, mida on võimalik ainult üürida. Seda on võimalik taotleda, kui on põhjendatud vajadus. Mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erisustele. Abivahendi üüri hinna sees on ka vajadusel abivahendi hooldus ja remont, mille ajal võimaldatakse sulle ka asendustoode. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teostada üüris olevale abivahendile korraline hooldus. Kui üürid abivahendit, siis on võimalik see tervisliku seisundi muutumisel välja vahetada toote vastu, mis vastaks paremini sinu vajadustele.

Anchor 2

 

 

Erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Erimenetluse taotlus

 • Koopia abivahendi tõendist, kus on kirjas vajaminev abivahend. Samuti võib vajaminev abivahend olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis. Kui abivahendi vajadus on välja toodud rehabilitatsiooniplaanis, siis seda esitada ei ole vaja. Tõendile võib lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta. 

 • Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt pead lisama, kui soovid abivahendi piirhinna suurendamist; abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu; üüritava abivahendi ostmist või ostetava abivahendi üürimist; abivahendit, millele ei ole abivahendite loetelus kehtestatud piirhinda.

 • Pane tähele! Kui sulle sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõte, siis saadki taotlusele lisada ainult ühe hinnapakkumise. Taotlusel too see selgituse osas ka välja.

    Lisadokumendid

 • kui oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, lisa koolitõendi koopia.

 • kui oled määratud eeskostjaks, lisa kohtumääruse koopia.

 • kui oled kellegi teise esindaja, lisa volitus.

   Kuhu taotlus saata?

bottom of page